„Nikt nie jest tak silny, by nie potrzebował pomocy i nikt nie jest tak słaby, by nie mógł pomóc innym” – to przesłanie, jakim kieruje się Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”. W niedzielę uroczyście obchodzili jubileusz 20-lecia swojej działalności. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. W okolicznościowym spotkaniu integracyjnym członków i sympatyków SON Podkarpacie, zorganizowanym w jednej z jasielskich restauracji, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli: senator Alicja Zając, poseł Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, etatowy członek zarządu powiatu w Jaśle Tadeusz Górczyk oraz burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Czytaj dalej

Zrzeszanie inwalidów narządu ruchu dla poprawy ich warunków życiowych i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym; szeroko pojęta integracja oraz pomoc w aktywizacji zawodowej i maksymalnym usamodzielnieniu się, to podstawowe cele Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”. SON realizuje je od 20 lat, zmieniając standardy życia i stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej