Zadania zlecone - Witryna son


„Nikt nie jest tak silny by nigdy nie potrzebował pomocy
i nikt nie jest tak słaby by nie mógł pomóc innym”
Przejdź do treści

Menu główne:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Podkarpacie” realizuje w 2022 roku zadanie publiczne dotowane przez Gminę Jasło. Zadanie pod nazwą „Wycieczka najlepszą integracją" zgodnie z zawartą umową OSiO.526.7.2022 z dnia 31.05.2022 r.  zostało dofinansowane w kwocie ogółem 2000 złotych, czas realizacji zadania od 20.06.2022 r. do 20.07.2022 r.


                                                  
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Podkarpacie” realizuje w 2022 roku zadanie publiczne dotowane przez Miasto Jasło. Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie z zawartą umową SP-I.8124.6.2022 z dnia 03.01.2022 r.  zostało dofinansowane w kwocie ogółem 6500 złotych, czas realizacji zadania od 02.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego