Zadania zlecone - Witryna son

Przejdź do treści

Menu główne:

Zadania zlecone

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Podkarpacie” realizuje w 2023 roku zadanie publiczne dotowane przez Gminę Jasło. Zadanie pod nazwą „Wycieczka najlepszą integracją" zgodnie z zawartą umową OSiO.526.9.2023 z dnia 11.07.2023 r.  zostało dofinansowane w kwocie ogółem 2000 złotych, czas realizacji zadania od 15.07.2023 r. do 15.09.2023 r.


                                                  
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Podkarpacie” realizuje w 2023 roku zadanie publiczne dotowane przez Miasto Jasło. Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie z zawartą umową SP-I.8124.6.2023 z dnia 03.01.2023 r.  zostało dofinansowane w kwocie ogółem 8000 złotych, czas realizacji zadania od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego